Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Chỉnh sửa ảnh kỷ yếu với Photoshop (Phần 1)


Trong một số trường hợp, các ý tưởng ban đầu cho ghép chân dung trong chụp ảnh kỷ yếu có thể đến từ chỉ cần nhìn vào hình thu nhỏ hình ảnh và sắp xếp chúng để xem cách họ nhìn bên cạnh nhau. Đó là trường hợp với hàng loạt các hình ảnh của người phụ nữ trẻ này. Tôi thực sự thích cách tư thế cong mình trong những hình ảnh độ dài đầy đủ tạo ra một sự sắp xếp cân bằng khi được đặt ở hai bên của một trong những bức ảnh chụp gần. một trong những điều mà tôi thích nghĩ về và lưu ý khi hình dung làm thế nào tôi có thể làm nên những tấm gương điển hình không chỉ là cách các hình ảnh khác nhau có thể làm việc cùng nhau, nhưng cũng là những gì thiết kế trực quan và cân bằng sẽ là những hình ảnh mới được tạo ra từ sự khác nhau ảnh nguồn mà tôi tổng hợp lại với nhau.Vì vậy, tôi đã mở những tập tin này lên vào Photoshop và tôi đã sắp xếp chúng vào một tập tin duy nhất lớp. Bạn có thể làm điều đó thông qua menu Tools trong Adobe Bridge. 

Có một lệnh để tải các tập tin vào Layer trong Photoshop, và đó cũng là một tương tự lệnh trong Lightroom cũng trong menu "Edit in". vì vậy, điều đầu tiên tôi muốn làm là đổi tên layer của tôi chỉ để tham khảo các vị trí trong ảnh cắt dán mà họ đang chiếm. vì vậy, tôi biết tôi muốn chân dung chụp gần đây của cô gái với chiếc mũ quả dưa ở trung tâm vì vậy tôi sẽ chỉ tăng gấp đôi nhấp vào đó và tôi sẽ gọi một trong những "trung tâm".

Và này đây tôi muốn ở bên trái vì vậy tôi sẽ nhấn đúp chuột vào tên đó, gọi đó là "trái". Và cuối cùng, hình ảnh cuối cùng này, tôi muốn đặt ở phía bên phải vì vậy tôi sẽ đổi tên mà một "đúng". Tiếp theo tôi cần phải thêm kích thước vải mới vào các hình ảnh để tạo ra những không gian mà những quan điểm toàn chiều dài là sẽ chiếm vì vậy tôi đi đến các hình ảnh đơn và chọn Canvas Size. và tôi sẽ thay đổi đơn vị của tôi về biện pháp ở đây sang phần trăm và tôi chỉ sẽ thêm 225 phần trăm vào chiều rộng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét