Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Lựa chọn tấm hình kỷ yếu đẹp


Trong album chụp ảnh kỷ yếu của chúng mình, thường số lượng ảnh gốc được chụp là rất lớn và có những ảnh để nắm bắt được khoành khắc đẹp, chúng mình sẽ phải tiến hành chụp liên tiếp nhiều ảnh cùng một lúc để từ đó lọc ra những tấm ảnh chất lượng nhất.


Trước khi bạn bắt đầu để tạo ảnh ghép chân dung chụp ảnh kỷ yếu trong Photoshop, bạn phải lựa chọn những hình ảnh cho dự án. Mặc dù những hình ảnh chân dung mà bạn sử dụng không nhất thiết phải có để được chụp ảnh trong bất kỳ cách đặc biệt cho công việc này, có một số điều quan trọng cần lưu ý khi xem lại hình ảnh cho một ảnh ghép chân dung. Bước đầu tiên là cố gắng xác định những hình ảnh chính cho ảnh ghép. Điều này thường là một hình ảnh rất mạnh mẽ mà có thể đứng riêng của nó như là một bức chân dung. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ lựa chọn tấm hình kỷ yếu đẹp nhất, nhưng có như vậy ánh mắt mạnh mẽ và hiện diện ở một bên trái rằng nó hoạt động tốt nhất trong cắt dán này.

Những hình ảnh chính là neo xung quanh mà bạn sẽ xây dựng ra các phần còn lại của ảnh ghép. Trong những hình ảnh của người phụ nữ trẻ, những quan điểm gần gũi hơn là những người sẽ làm việc tốt nhất là hình ảnh chính hoặc neo. Các bức ảnh độ dài đầy đủ nơi cô ở cách xa sẽ làm việc cũng như hình ảnh thứ cấp hoặc hỗ trợ. Trong những bức ảnh của các nhà leo núi đá, những hình ảnh chính rõ ràng là một trong những nơi cô đang đứng với tất cả các thiết bị leo núi của mình, nhìn thẳng vào máy ảnh. Các bức ảnh khác là bức ảnh hành động của cô rộng một bức tường đá và không thực sự chân dung cho mỗi gia nhập, nhưng họ sẽ làm việc tốt trong một cắt dán mà cũng là một bức chân dung của một người nào đó tham gia vào một hoạt động mà họ yêu thích.

Trong bất kỳ câu chuyện hình ảnh, luôn có những bức ảnh chính và sau đó các mũi chích ngừa thứ cấp hay hỗ trợ. Sau này có thể không phải là những người được sao chép toàn bộ trang hoặc sử dụng làm ảnh bìa, nhưng họ quan trọng ở chỗ họ giúp đỡ để khỏa lấp những câu chuyện và nói cho chúng tôi biết thêm một chút ta. Điều này cũng đúng với một loạt các hình ảnh chân dung. Nghĩ về bức ảnh chân dung của bạn theo cách này sẽ giúp bạn lựa chọn những bức ảnh tốt nhất cho những hình ảnh chính và phụ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét